hoa_si_vu_tuyen_01a
Hotline: 0915.109.904
Email: mythuatvugia@@gmail.com
Tranh tĩnh vật hoa hướng dương - Tranh sơn dầu Vũ Tuyên
tranh-tinh-vat-hoa-huong-duong-tranh-son-dau-vu-tuyen - ảnh nhỏ  1

Tranh tĩnh vật hoa hướng dương - Tranh sơn dầu Vũ Tuyên (Hết hàng)

Tĩnh vật hoa hướng dương
Kích thước: 80 x 90 cm
Vật liệu: vải toan, sơn dầu
Năm sáng tác: 2020
Họa sĩ: Vũ Tuyên

18.000.000 VND

Đã xem
  • Tranh tĩnh vật hoa hướng dương - Tranh sơn dầu Vũ Tuyên

Studio: No A13, KTT810 Vinh Quynh, Thanh Tri Dis., Ha Noi City, Viet Nam.
Telephone: 0915 109 904 - Email: mythuatvugia@gmail.com - Website: www.vutuyen.com

© Vu Tuyen Artist 2021