hoa_si_vu_tuyen_01a
Hotline: 0915.109.904
Email: mythuatvugia@@gmail.com

Triển lãm 2016

  • Sống vui - Tranh Sơn dầu
  • Miếu Gàn - Tranh Sơn dầu
  • Chùa Bà Đanh - Tranh Sơn dầu
  • Hoa Sa lem 1 - Tranh Sơn dầu
  • Sen xanh tu hành - Tranh Sơn dầu
  • Bên nhau hạnh phúc 1 - Tranh Sơn dầu
  • Sen vàng bên nhau - Tranh Sơn dầu
  • Khóm hoa cúc vàng 1 - Tranh Sơn dầu
  • Khóm hoa dơn 1 - Tranh Sơn dầu
  • Khóm hoa loa kèn 1

Studio: No A13, KTT810 Vinh Quynh, Thanh Tri Dis., Ha Noi City, Viet Nam.
Telephone: 0915 109 904 - Email: mythuatvugia@gmail.com - Website: www.vutuyen.com

© Vu Tuyen Artist 2021